Ösztöndíj program

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Kínai Nagyköveti Ösztöndíjának Szabályzata

I. Az ösztöndíj célja

1) A magyarországi és a kínai fiatalok közötti baráti kapcsolatok elmélyítése, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban folytatott oktatómunka fejlesztésének további támogatása, a diákok szorgalmas tanulásra való ösztönzése és a tehetséggondozás támogatása céljából ezúton megalapításra kerül a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének ösztöndíja (a továbbiakban: Kínai Nagyköveti Ösztöndíj).

2) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének felajánlása nyomán az Iskola azon diákjai számára ítélhető oda, akiknek magatartása és szorgalma példamutató, valamint tanulmányaik terén kiemelkedő eredményeket érnek el.

II. Általános tudnivalók

3) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíjra az Iskola azon legalább 7. évfolyamos diákjai pályázhatnak, akik legalább 1 éve az Iskolában folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj nyertesek létszáma átlagosan évfolyamonként 1-2 főben kerül megállapításra.

4) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj egy tanévben egy alkalommal összesen 10 diák számára kerül kiutalásra. Az ösztöndíjat elnyert diákok megkapják a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének aláírásával ellátott ösztöndíjas oklevelet, és az ösztöndíjat, amelynek egyszeri és teljes összege 200.000 Forint/fő.

5) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíjra való jelentkezésre és a pályázatok elbírálására minden tanév végén kerül sor, az ösztöndíj átadása egy későbbi időpontban, az új tanév elején történik.

III. Ösztöndíj Bizottság tagjai

6) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj elbírálásához az Iskola Ösztöndíj Bizottságot állít fel, melynek tagjai: az iskola igazgatója, az osztályfőnökök és a szaktanárok. A Bizottság az ösztöndíj nyerteseinek a kiválasztásnál gondosan és a minőséget szem előtt tartva jár el.

IV. Jelentkezés, elbírálás, díjátadás

7) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíjra a diákoknak a pályázatot osztályfőnöki és szaktanári ajánlással együtt kell benyújtaniuk. Az Ösztöndíj Bizottság a döntés meghozatalát követően a nyertesek névsorát jóváhagyásra továbbítja a Kínai Nagykövetség számára.

8) A Kínai Nagykövetség és az Iskola ünnepélyes keretek között adja át a nyerteseknek az oklevet és az ösztöndíjat. Az ösztöndíj elbírálásának eredményét az Iskola és a Kínai Nagykövetség honlapjukon közzéteszi.

V. Egyéb tudnivalók

9) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj nyertesei az odaítélést követő 3 éven belül nem részesülhetnek újra díjazásban. Csalás gyanúja vagy egyéb probléma felmerülése esetén az ügy kivizsgálásra kerül. A gyanú bebizonyosodása esetén az ösztöndíjas kinevezés eltörlésre, az oklevél és az ösztöndíj visszavonásra kerül.

VI. A jelentkezés feltételei

  • A pályázó csak olyan felső tagozatos/gimnáziumi tanuló lehet, aki az iskola diákja (jogviszonyigazolást kell kérni az iskola titkárságán).
  • A pályázónak kézzel írt írásbeli pályázatot kell benyújtania magyar és kínai nyelven 2 (egymással megegyező) példányban, összefűzve.
  • A pályázatnak tartalmaznia kell: bemutatkozást, a kínai nyelv tanulásának célját, terveket (terjedelem 1-2 A/4-es oldal).
  • A pályázónak az adott tanévben az osztályának legjobb tanulói között kell lennie.
  • A magyar anyanyelvű diákoknak YCT/HSK vizsgaeredményt szükséges mellékelni.
  • Egy osztályfőnöki és egy kínai szaktanári ajánlólevelet szükséges csatolni.

 A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj pályázat eredményhirdetésére 2017. február 4-én, a kínai holdújévi ünnepségen került sor. A 18 pályázóból a következő 8 diáknak gratulálhatunk:

Sun Dawei, Zhao Xiyu, Kollmann Máté, Bottyán Bendegúz Csaba, Fekete Marcell, Tóth Lilla Zoltána, Szigeti Vivien Zsófia, Vida Veronika

Gratulálunk a nyerteseknek!


 

Második alkalommal a Kínai Nagyköveti Ösztöndíjat a következő tanulók nyerték el:

Lu Qianxi, Král Boglárka Edina, Shaaban Laura Fatima, Imre Tamara Lili, Li Elizabet Fanni, Dóczi Rebeka, Oláh Tamara Zsófia, Sun Susie

Gratulálunk a díjazottaknak!


A 2018/2019-es tanév Kínai Nagyköveti Ösztöndíj pályázatára 18 tanuló nyújtott be pályázatot. Az ösztöndíjak ünnepélyes kiosztására szeptember 10-én a nagykövetség épületében került sor.

Díjazottak: Li Kevin Marcell, Szögi Elmira Inessza, Kollmann Bálint, Farkas Petra Andrea, Durand Erneszt Sándor, Inges Dorina, Wang Wenni, Komlódi Kiara

Gratulálunk!


A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj Pályázat 2019-es kiírására 19 tanuló nyújtott be pályázatot. Az ösztöndíj átadására a 2020-as holdújévi ünnepség keretében, 2020. január 23-án került sor.

Díjazottak: Kollmann Máté, Feliczi Fédra, Császár Ivett, Bauer Adorján, Kenyeres Sándor, Földesi Kitti, Varga Bonita, Mo Yanbin

Gratulálunk!

A fotót az xvmedia készítette.


 A 2020-ban meghirdetett Kínai Nagyköveti Ösztöndíj Pályázatra 25 pályamű érkezett. A díj kiosztására 2021. február 10-én a holdújévi ünnepség keretében került sor.

Díjazottak: Jánosi Blanka Lili (6.b); Bottyán Bendegúz Csaba (12.o); Fekete Marcell Zoltán (11.o); Liu Jiachen (10.o); Molnár Benedek György (8.a); Kollmann András (7.a); Dobán Emese (7.b); Fodor Kristóf Béla (6.a)

Gratulálunk!


Kínai Nagyköveti Ösztöndíj Pályázat - 2022. január 28-án a kínai tavaszünnep alkalmából került sor az eredményhirdetésre.

Az idei évben 28 tanuló nyújtott be pályamunkát. A bíráló bizottság a következő 8 tanuló pályázatát értékelte a legjobbra: Kóbor Milán Bertalan (12. osztályos), Takács Eszter Zsófia (9. osztályos), Cserháti Luca Panna (9. osztályos), Erdős Artúr (8. osztályos), Jónás Janka (7. osztályos), Sáfrány Dóra (7. osztályos), Hrabóczki Balázs (7. osztályos), Szalay Rozi (6. osztályos).

Gratulálunk a díjazottaknak!