Ösztöndíj program

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
Kínai Nagyköveti Ösztöndíjának Szabályzata

I. Az ösztöndíj célja
1) A magyarországi és a kínai fiatalok közötti baráti kapcsolatok elmélyítése, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban folytatott oktatómunka fejlesztésének további támogatása, a diákok szorgalmas tanulásra való ösztönzése és a tehetséggondozás támogatása céljából ezúton megalapításra kerül a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének ösztöndíja (a továbbiakban: Kínai Nagyköveti Ösztöndíj).
2) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének felajánlása nyomán az Iskola azon diákjai számára ítélhető oda, akiknek magatartása és szorgalma példamutató, valamint tanulmányaik terén kiemelkedő eredményeket érnek el.

II. Általános tudnivalók
3) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíjra az Iskola azon legalább 7. évfolyamos diákjai pályázhatnak, akik legalább 1 éve az Iskolában folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj nyertesek létszáma átlagosan évfolyamonként 1-2 főben kerül megállapításra.
4) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj egy tanévben egy alkalommal összesen 10 diák számára kerül kiutalásra. Az ösztöndíjat elnyert diákok megkapják a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének aláírásával ellátott ösztöndíjas oklevelet, és az ösztöndíjat, amelynek egyszeri és teljes összege 200.000 Forint/fő.
5) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíjra való jelentkezésre és a pályázatok elbírálására minden tanév végén kerül sor, az ösztöndíj átadása egy későbbi időpontban, az új tanév elején történik.

III. Ösztöndíj Bizottság tagjai
6) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj elbírálásához az Iskola Ösztöndíj Bizottságot állít fel, melynek tagjai: az iskola igazgatója, az osztályfőnökök és a szaktanárok. A Bizottság az ösztöndíj nyerteseinek a kiválasztásnál gondosan és a minőséget szem előtt tartva jár el.

IV. Jelentkezés, elbírálás, díjátadás
7) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíjra a diákoknak a pályázatot osztályfőnöki és szaktanári ajánlással együtt kell benyújtaniuk. Az Ösztöndíj Bizottság a döntés meghozatalát követően a nyertesek névsorát jóváhagyásra továbbítja a Kínai Nagykövetség számára.
8) A Kínai Nagykövetség és az Iskola ünnepélyes keretek között adja át a nyerteseknek az oklevet és az ösztöndíjat. Az ösztöndíj elbírálásának eredményét az Iskola és a Kínai Nagykövetség honlapjukon közzéteszi.

V. Egyéb tudnivalók
9) A Kínai Nagyköveti Ösztöndíj nyertesei az odaítélést követő 3 éven belül nem részesülhetnek újra díjazásban. Csalás gyanúja vagy egyéb probléma felmerülése esetén az ügy kivizsgálásra kerül. A gyanú bebizonyosodása esetén az ösztöndíjas kinevezés eltörlésre, az oklevél és az ösztöndíj visszavonásra kerül.

VI. A jelentkezés feltételei
A pályázó csak olyan felső tagozatos/gimnáziumi tanuló lehet, aki az iskola diákja (jogviszonyigazolást kell kérni az iskola titkárságán).
A pályázónak kézzel írt írásbeli pályázatot kell benyújtania magyar és kínai nyelven 2 (egymással megegyező) példányban, összefűzve.
A pályázatnak tartalmaznia kell: bemutatkozást, a kínai nyelv tanulásának célját, terveket (terjedelem 1-2 A/4-es oldal).
A pályázónak az adott tanévben az osztályának legjobb tanulói között kell lennie.
A magyar anyanyelvű diákoknak YCT/HSK vizsgaeredményt szükséges mellékelni.
Egy osztályfőnöki és egy kínai szaktanári ajánlólevelet szükséges csatolni.

Második alkalommal a Kínai Nagyköveti Ösztöndíjat a következő tanulók nyerték el:
Lu Qianxi, Král Boglárka Edina, Shaaban Laura Fatima, Imre Tamara Lili, Li Elizabet Fanni, Dóczi Rebeka, Oláh Tamara Zsófia, Sun Susie
Gratulálunk a díjazottaknak!

A 2018/2019-es tanév Kínai Nagyköveti Ösztöndíj pályázatára 18 tanuló nyújtott be pályázatot. Az ösztöndíjak ünnepélyes kiosztására szeptember 10-én a nagykövetség épületében került sor.
Díjazottak: Li Kevin Marcell, Szögi Elmira Inessza, Kollmann Bálint, Farkas Petra Andrea, Durand Erneszt Sándor, Inges Dorina, Wang Wenni, Komlódi Kiara

Gratulálunk!