Külföldi Nyelvtanulási Program

A 2019/2020-as tanévben nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben, 9. vagy 11. évfolyamban tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részt.  

A program keretében a Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban (Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban és Kínában) vehetnek részt a tanulók nyelvtanulásban. A program hazai költségvetési forrásból valósul meg. A nyelvi programban az érintett tanulók alanyi jogon vehetnek részt, a támogatás elnyerésére azonban pályázni kell.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a program szakmai végrehajtását (tájékoztatás, pályáztatás, támogatások kezelése) a Tempus Közalapítvány végzi.

A célországokban történő nyelvtanulás három formában valósulhat meg:

  • a hazai középiskolák (fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben;
  • tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben;
  • a hazai középiskolák által a partnerintézményekkel közösen szervezett projektalapú mobilitás a célországokban az április 1-től november 1-ig terjedő időszakban. E mobilitásoknak is a tanulók idegennyelv-tudásának fejlesztése a fő célja.

A külföldi nyelvtanulásban való részvétel alanyi jogon megillet minden nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulót, aki a 2019/2020-as tanévben 9. és 11. osztályban tanul és pályázatot nyújt be a Tempus Közalapítványhoz: egyéni pályázat esetében a tanuló, csoportos kiutazás vagy projektalapú mobilitás esetében a köznevelési intézmény, vagy – ha az nem pályázik –, akkor az intézmény fenntartója.

A pályázat keretében a pályáztató Tempus Közalapítvány vizsgálja:

  • az alanyi jogosultságot (a tanuló valóban az érintett évfolyamokon és oktatási formában tanul-e);
  • a tanuló a pályázat évében tanulja-e azt a nyelvet, amit a külföldi nyelvi képzéshez választott,
  • a gondviselői hozzájárulást és felelősségvállalást;
  • fogadja-e a tanulót/csoportot a nyelvtanulási programban résztvevő, minősített külföldi nyelviskola.

Sikeres pályázat esetén a program a külföldi nyelvtanulást meghatározott költségkeretek között támogatja (a tanfolyam és szállás díját, a kiutazás költségét, a külföldi megélhetési költséget, a transzfer költségeit és a tanuló biztosítását). Partnerintézménnyel közösen megvalósított projekt esetében a tanfolyami díj helyett a projekt költségeit fedezi a támogatás.

A csoportos kiutazások esetében a program biztosítja a kísérő tanárok költségeit (egy fő kísérő tanár/minimum 8 tanuló).

Az egyéni pályázatok kapcsán felmerülő feladatok ellátására a Tempus Közalapítvány várhatóan együttműködési megállapodás keretében biztosítja az intézmények számára a szervezési költségeket.

A csoportos pályázatok esetében (nyelviskolai nyelvi képzés illetve partnerintézményekkel megvalósuló, nyelvtanulási célú projektalapú mobilitás) a pályázat keretében elnyerhető támogatás a tanulók és kísérőtanárok költségeinek biztosításán túl tartalmazza a köznevelési intézmények szervezési költségeit.

A Külföldi Nyelvtanulási Program honlapon (https://www.knyp.hu/hu) az általános programinformációk mellett a pályázáshoz szükséges információt, valamint folyamatosan bővülő kurzuskínálatot is találhatnak az érdeklődők.

A jelentkezések alapján iskolánk, - a 9. és 11. évfolyamra egyaránt - angol nyelvterületre történő pályázást/utazást szervezi meg csoportosan. A helyszín és az időpont egyeztetése folyamatban van.