Felvétel 9. évfolyamra

Felvételi tájékoztató - a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 2021/2022-es tanévre meghirdetett képzései

Felvételi tájékoztató letölthető: itt

OM azonosító: 200444

Telephelyi kód: 002

 

0001-es kód: kezdő kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés

A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés kezdő szinten indul. Második idegen nyelv az angol, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0001-es kódú, kezdő szintről induló kínai nyelv emelt szintű képzésének indításával az a célunk, hogy a kínai nyelv iránt érdeklődő diákok megalapozhassák kínai tudásukat. Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik e tárgyból kívánnak középszinten érettségizni.

 

0002-es kód: haladó kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés

A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés haladó szinten indul. Második idegen nyelv az angol, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0002-es kódú, haladó szintről induló kínai nyelv emelt szintű képzésére azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik intézményünkben folytatták általános iskolai tanulmányaikat, és a kínai nyelvet magas óraszámban kívánják tovább tanulni. Kínai nyelvi tanulmányaik végén pedig emelt szintű érettségi vizsgát kívánnak tenni.

 

0003-as kód: haladó/anyanyelvi kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés

A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés haladó szinten indul. Második idegen nyelv az angol, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0003-as kódú képzésen kínai anyanyelvű tanulók számára emelt szintű nyelvi képzést biztosítunk, magyar nyelvi ismereteik hiánya esetén magyar mint idegen nyelv oktatásban részesülnek, abból érettségi vizsgát tehetnek.


 A középfokú felvételi eljárás fontos időpontjai

 2020.10.20.   Az iskola nyilvánosságra hozza a honlapján a felvételi tájékoztatóját.
 2020.11.28. (szombat)   Nyílt nap és szülői tájékoztató a 9. évfolyamra jelentkező tanulók és szüleik részére.
 2020.12.04.  A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára a vizsgát szervező intézménybe. 
 2021.01.23. 10.00  A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja.
 2021.01.28. 14.00  Pótló központi felvételi vizsga.
 2021.02.19.  Jelentkezési határidő.
 2021.02.23-03.12.   Szóbeli meghallgatások az iskolába jelentkezőknek.
 2021.03.16.  Ideiglenes felvételi jegyzék
 2021.03.22-23.  A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
 2021.04.23.  Végleges felvételi jegyzék.
 2021.04.30.  Értesítés a felvételről  vagy az elutasításról.

 

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk. Kérjük a jelentkezőket, hogy a vizsganapon legkésőbb 9.30-ig, illetve a pótírásbeli napján 13.30-ig érkezzenek meg!

Az írásbeli dolgozatokat 2021. február 1-jén (hétfőn) 8 és 16 óra között lehet megtekinteni. Ekkor vehetők át az értékelő lapok is.


Felvételi követelmények

A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények, a szóbeli meghallgatás és a központi írásbeli felvételi vizsga eredményessége alapján rangsoroljuk.

Központi felvételi matematikából 50 pont
Központi felvételi magyarból 50 pont
Szóbeli meghallgatás 50 pont
Általános iskolai eredmények 50 pont

A pontok számítása:

magyar nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi) 10 pont
magyar irodalom (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
történelem (7.o. év végi és 8.o. félévi) 10 pont
matematika (7.o. év végi és 8.o. félévi) 10 pont
idegen nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi) osztályzat 10 pont

 

A pontszámítás mindhárom tagozaton megegyezik, különbség a szóbeli vizsga követelményeiben van.

 

Szóbeli vizsga követelményei

0001-es kód: kezdő kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés

A meghallgatáson nem lexikális ismereteket kérünk számon, hanem a tanuló kínai nyelv és kínai kultúra iránti érdeklődését és az új ismeretek befogadására való nyitottságát vizsgáljuk.

0002-es kód: haladó kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés

A felvételiző kínai nyelv és kínai kultúra iránti érdeklődését és az új ismeretek befogadására való nyitottságát vizsgáljuk kínai és magyar nyelven.

0003-as kód: haladó/anyanyelvi kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés

A felvételiző kínai nyelv és kínai kultúra iránti érdeklődését, az új ismeretek befogadására való nyitottságát és a magyar nyelv megfelelő ismeretét vizsgáljuk.

A felvételi rangsor összeállításánál előfordulhat, hogy több jelentkező azonos pontszámmal rendelkezik.

Ilyen esetben a rangsor összeállításánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:

 • Halmozottan hátrányos helyzet
 • Központi magyar felvételi eredmény
 • Központi matematika felvételi eredmény
 • Szóbeli felvételi eredmény

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók a központi írásbelire vonatkozó, esetleges speciális elbírálásra irányuló, írásos szülői kérelmet a szakértői bizottság szakvéleménye alapján az igazgató bírálja el. A kérelmet, valamint a szakértői bizottság szakvéleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt írásban kell benyújtani. A kérelmet az intézményvezető bírálja el, döntését határozat formájában hozza meg, és az kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozik.


Tanulmányi és szabadidős lehetőségek

Emelt szintű érettségire való felkészítés biztosítása:

 • magyar nyelv és irodalom,
 • történelem,
 • matematika,
 • idegen nyelv (kínai nyelv és angol nyelv),
 • biológia,
 • fizika.

Középszintű érettségire való felkészítés biztosítása:

 • magyar nyelv és irodalom,
 • történelem,
 • matematika,
 • idegen nyelv (kínai nyelv és angol nyelv),
 • földrajz,
 • informatika,
 • biológia,
 • fizika.

Csoportbontásban történő oktatás:

 • kínai nyelv,
 • angol nyelv,
 • emelt szintű felkészítések.

Nyelvi táborok és külföldi utak

Iskolai programok:

 • kínai és magyar nemzeti ünnepek,
 • gólyanap,
 • szalagavató,
 • sítábor,
 • túrázási lehetőség,
 • sport- és egészségnap,
 • pályaválasztási nap,
 • színház- és mozilátogatás.