Tankönyvellátás

Tankönyvellátás rendje a 2020/2021. tanévre a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban

A tankönyvellátás célja

Az iskolai tankönyvellátás keretében az intézményben tanulók részére a teljes tanévre biztosítani kell az iskolában alkalmazott tankönyveket. A tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata, melynek lebonyolítása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-n (KELLO) keresztül történik. A tankönyvrendelés lebonyolítása, valamint a tankönyveknek a tanulókhoz történő eljuttatása, az iskola tankönyvfelelősön keresztül történik.

A tankönyvek megrendelése az évfolyamonként érvényben lévő kerettanterv, és az ehhez készült iskolai helyi tanterv alapján történik. 

Az ide vonatkozó jogszabályok

 • 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők körének kiterjesztése

A Kormány a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat értelmében a 2020/2021. évi tanévtől az ingyenes tankönyvellátást kiterjesztette a 10-16. évfolyamokra is, így iskolánk valamennyi tanulója ingyenes tankönyvellátásban részesül.

A tankönyvellátás biztosítása

 • tankönyvrendelés a normatíva felhasználásával
 • könyvtári állományból kölcsönzés útján

A tartós tankönyvek rendszere

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.

Csak ép állapotú, bejegyzésmentes könyveket áll módunkban visszavenni, ellenkező esetben pótolni egy ugyanolyan, ép állapotú példánnyal.

Amennyiben a tanuló szeretné a tankönyvet megvásárolni, a KELLO webshopjában (webshop.kello.hu) teheti meg.

 feladat   határidő   felelős(ök) 
 tankönyvigények osztályonként történő összesítése  2020.04.17.  osztályfőnökök 
 tanulói adatok aktualizálása 2020.04.15. tankönyvfelelős
 tankönyvrendelés rögzítése a KELLO felületén 2020.04.24. tankönyvfelelős
 tankönyvrendelés aktualizálása 2020.06.24. tankönyvfelelős
 kölcsönzött tankönyvek visszagyűjtése 2020.06.30. osztályfőnökök, könyvtáros
 kiszállított tankönyvek átvétele 2020.08.07. tankönyvfelelős
 tankönyvek kiosztása  2020.08.17-25.   tankönyvfelelős, osztályfőnökök 
 pótrendelés leadása 2020.09.15. tankönyvfelelős

 A tankönyvrendelésben résztvevők feladatai

Intézményvezető

 • tankönyvellátás iskolai rendjének kialakítása,
 • iskolai tankönyvfelelős megbízása,
 • véleményezésre jogosultak tájékoztatása.

Tankönyvfelelős

 • kapcsolattartás a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel, szervezettel,
 • tankönyvrendelés, pótrendelés lebonyolítása,
 • tankönyvátvétel, tankönyvek kiosztásának koordinálása.

Könyvtáros

 • ingyenes tankönyvek bevételezése,
 • használt tankönyvek begyűjtése, rendszerezése,

Munkaközösség-vezetők

 • egyeztetés a szaktanárokkal, a tankönyvrendelés koordinálása.

Szaktanárok

 • tankönyvek kiválasztása.

Osztályfőnökök

 • részvétel a tankönyvek kiosztásában, a tanév végi visszagyűjtésben.

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek listája a 2020/21-es tanévre vonatkozóan

Kiadói kód Tankönyv címe
AP-030912 A mi világunk környezetismeret tankönyv a 3. osztály számára
AP-031.801 / 1 Az én világom 3.
MS-2610T BIOLÓGIA 7. tankönyv – Életközösségek - rendszertan
NT-11874 Biológia 8. élő rendszerek testünk - egészségünk a 8. évfolyam számára 
MS-2462U Ének-zene 9 
MS-2667T FIZIKA 7. – Mechanika. Hőtan tankönyv 
MS-2615U FIZIKA 9. – Mozgások. Energiaváltozások tankönyv 
MK-4293-3 Fizika tankönyv 8. osztályosoknak 
MS-2609 FÖLDRAJZ 7. – A kontinensek földrajza tankönyv
MS-2621U FÖLDRAJZ 9. - Kozmikus és természetföldrajzi környezetünk tankönyv
MK-4289-6 Földrajz tankönyv 8. osztályosoknak
AP-030815 Harmadik matematikakönyvem 3. tankönyv a 3. évfolyam számára
AP-030.123 / 1 Hétszínvirág olvasókönyv 3.
NT-17173 Informatika 9-10. a gimnáziumok számára 
NT-11516 / T Irodalom 5. Olvasókönyv az ötödik évfolyam számára 
MK-0714101-K Irodalom 7. Tankönyv, olvasmány- és feladatgyűjtemény 
NT-11813/1 Irodalom 8. Olvasókönyv a nyolcadik évfolyam számára
MS-2608T KÉMIA 7. – Kémiai alapismeretek tankönyv
MK-4285-8 Kémia 8. tankönyv
MS-2616U KÉMIA 9. Általános és szervetlen kémia tankönyv 
FI-505010401/1 Környezetismeret 4. tankönyv 
FI-501010801/1 Magyar nyelv tankönyv 8. 
FI-503010401/1 Matematika 4. osztályosoknak 
MK-4198-8 / UJ-C     Matematika 6. GONDOLKODNI JÓ! Tankönyv
MK-4319-0 Matematika 8. Tankönyv, Bővített változat
AP-030.306 / 1 Nyelvtan és helyesírás 3. 
MS-1641 Olvasókönyv negyedik osztályosoknak
OX-4022613 Project Fourth edition Tankönyv 1 
OX-4022620 Project Fourth edition Tankönyv 2
OX-4022637 Project Fourth edition Tankönyv 3
OX-4022644 Project Fourth edition Tankönyv 4
MS-2362U Sokszínű magyar nyelv 5. tankönyv 
MS-2366-ot Sokszínű magyar nyelv 7. 
MS-2305U Sokszínű MATEMATIKA 5. tankönyv 
MS-2307 Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 7.
AP-040813 Számoljunk! 4.
MS-2604U Természetismeret 5. Élő és élettelen környezetünk 
FI-505020601/1 Természetismeret Tankönyv 6. 
MS-2655U TÖRTÉNELEM 5 
NT-11781 Történelem 7. az általános iskolások számára
NT-11881/1 Történelem 8. az általános iskolások számára
MS-1788U Útravaló – Erkölcstan 5
MS-1790U Útravaló – Erkölcstan 6