Tankönyvellátás

Tankönyvellátás

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban
A tankönyvellátás célja

Az iskolai tankönyvellátás keretében az intézményben tanulók részére a teljes tanévre biztosítani kell az iskolában alkalmazott tankönyveket. A tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata, melynek lebonyolítása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-n (KELLO) keresztül történik. A tankönyvrendelés lebonyolítása, valamint a tankönyveknek a tanulókhoz történő eljuttatása, az iskola tankönyvfelelősön keresztül történik.
A tankönyvek megrendelése az évfolyamonként érvényben lévő kerettanterv, és az ehhez készült iskolai helyi tanterv alapján történik. 
Az ide vonatkozó jogszabályok

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők körének kiterjesztése
A Kormány a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat értelmében a 2020/2021. évi tanévtől az ingyenes tankönyvellátást kiterjesztette a 10-16. évfolyamokra is, így iskolánk valamennyi tanulója ingyenes tankönyvellátásban részesül.

A tankönyvellátás biztosítása

A tartós tankönyvek rendszere
Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.
Csak ép állapotú, bejegyzésmentes könyveket áll módunkban visszavenni, ellenkező esetben pótolni egy ugyanolyan, ép állapotú példánnyal.
Amennyiben a tanuló szeretné a tankönyvet megvásárolni, a KELLO webshopjában (webshop.kello.hu) teheti meg.

 A tankönyvrendelésben résztvevők feladatai
Intézményvezető

Tankönyvfelelős

Könyvtáros

Munkaközösség-vezetők
        egyeztetés a szaktanárokkal, a tankönyvrendelés koordinálása.

Szaktanárok
        tankönyvek kiválasztása.

Osztályfőnökök
        részvétel a tankönyvek kiosztásában, a tanév végi visszagyűjtésben.