Letölthető dokumentumok

Tájékoztató a mindennapos testnevelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében az érintett évfolyamokon tanuló diákoknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel. Két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel az alábbiakban ismertetett az említett törvényi szabályozás c. pontjának.

27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

c ) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.

A felmentéshez beadandó papírok:

  • az igazgatónak címzett szülői kérvény, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát, sportágát és egyesületét,
  • az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolása.

A formanyomtatvány letölthető itt.


Igazolási kérelem itt.


Felmentés a 16 óráig tartó délutáni foglalkozások alól

A 2021/22-es tanévben is lehetőség nyílik a délutáni foglalkozások alól felmentést kérni.

A kérelem letölthető itt


Ügyeleti igény felmérése

A formanyomtatvány letölthető itt.


Jelentkezési lapok

YCT gyermeknyelvvizsga jelentkezési lap letölthető itt

Jelenkezési lap a 2021/22-es tanév 1. osztályába letölthető itt

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra letölhető itt.