Letölthető dokumentumok

Letölthető dokumentumok

Tájékoztató a mindennapos testnevelésről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében az érintett évfolyamokon tanuló diákoknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel. Két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel az alábbiakban ismertetett az említett törvényi szabályozás c. pontjának.
27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
c ) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.
A felmentéshez beadandó papírok:
az igazgatónak címzett szülői kérvény, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát, sportágát és egyesületét,
az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolása.
A formanyomtatvány letölthető itt.

itt

Szülői kikérő: 

Felmentés a 16 óráig tartó délutáni foglalkozások alól
Lehetőség van a délutáni foglalkozások alól felmentést kérni.
A kérelem letölthető itt

Ügyeleti igény felmérése
A formanyomtatvány letölthető itt.

Jelentkezési lapok
Jelentkezési lap az 1. osztályba letölthető itt
Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra letölhető itt.