Ökoiskola

Ökoiskolai munkaterv

Az ökoiskolai munkacsoport tagjai: az iskola valamennyi pedagógusa

Legfontosabb feladatunk a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítása, folyamatos fejlesztése.

1. A megvalósítás lehetőségei, módjai:
személyes példamutatás
önképzés
a környezet folyamatos szépítése, esztétikus, zöld környezet kialakítása az iskola falain belül, az iskolaudvaron és az iskola közvetlen környékén
az iskolabüfében egészséges, frissen készített élelmiszerek forgalmazása
az anyag- és energiatakarékosság, az újrafelhasználás és az újrahasznosítás, valamint a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése (kihelyezett műanyagot és papírt szelektáló szemetesek)
a média rendszeres tájékoztatása az aktuális eseményekről, a fenntarthatóság népszerűsítése a helyi médiában
az egészséges életmódra és a fenntarthatóságra nevelés rendszeresen megjelenik a tanórákon és a tanórákon kívüli foglalkozásokon
újrahasznosítható papírhulladékok, a műanyag kupakok és a használt szárazelemek folyamatos és szelektív gyűjtése
a természet tiszteletére nevelés
környezettudatos magatartás kialakítása a mindennapokban
a diákönkormányzat felelősségvállalásának fejlesztése
a pedagógusok szakmai képzettségének, módszertani kultúrájának fejlesztése
felismertetni a tanulókkal, hogy ők maguk is tehetnek környezetük biztonságosabbá, szebbé, esztétikusabbá tételéért
olyan képességek kialakítása a tanulókban, melyek a későbbiekben is elősegítik a természeti és a társadalmi környezet fenntartható működését.

2. Az iskola környezetbarát működésének kialakítása, fenntartásaszelektív hulladékgyűjtés megvalósítása
a tantermek és az iskola környezetének tisztán tartása
a tantermek zöldítése
az iskola körüli zöld területek kialakítása, gondozása
madárbarát iskolaudvar kialakítása
víz- és energiatakarékosságra való nevelés
egészséges iskolabüfé működtetése

3. A környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programok szervezésepályázatok
projektnapok
versenyek
kirándulások 

A tanév során megvalósuló tevékenységek

Tevékenység Felelős
 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag),​ a tantermekben külön tárolók kialakítása ökoiskolai munkacsoport, osztályfőnökök
 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag)​ a folyosókon és a tanáriban pedagógusok, technikai dolgozók
 Féloldalas papírok gyűjtése és újrahasznosítása a tanáriban pedagógusok
 Használt elemek visszagyűjtése a portánál elhelyezett tárolóban technikai dolgozók
 Az ültetett fásszárú növények gondozása osztályszinten a tanév során folyamatosan osztályfőnökök, technikai dolgozók
 Madáretetés az iskolaudvaron (madáretető készítése), téli madárvédelemre felkészülés, MME Madárbarát Iskola programjainak megismerése pedagógusok, technikai dolgozók, tanulók, Varga-Kammerhofer Lilla
Ökológiai faliújság készítése: 
Évszakonként egy felsős osztály az adott hónap egyik nevezetes napjához kapcsolódó környezet- vagy természetvédelmi témájú faliújságot készít
ökoiskolai munkacsoport (beosztás)
 Felsős osztályfőnökök (elkészítés megszervezése) 
 Várhalmi Márta
 „Környezetbarát osztályterem” verseny: 
teremtisztasági verseny kiegészítése felső tagozaton környezetbarát szempontokkal (szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, zöld növények jelenléte a teremben, takarékosság kialakítása, stb.)
ökoiskolai munkacsoport
 Varga-Kammerhofer Lilla
 Mit tettem a környezetvédelemért?
 faliújság működtetése
ökoiskolai munkacsoport
 Varga-Kammerhofer Lilla
Kerékpártároló működtetése az iskolaudvaron technikai dolgozók