Ökoiskola

Ökoiskolai munkaterv

2020/2021. tanév

Az ökoiskolai munkacsoport tagjai: az iskola valamennyi pedagógusa

Felelősök: Egervári Nóra, Várhalmi Márta, Varga-Kammerhofer Lilla

Legfontosabb feladatunk a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítása, folyamatos fejlesztése.

1. A megvalósítás lehetőségei, módjai:

 • személyes példamutatás
 • önképzés
 • a környezet folyamatos szépítése, esztétikus, zöld környezet kialakítása az iskola falain belül, az iskolaudvaron és az iskola közvetlen környékén
 • az iskolabüfében egészséges, frissen készített élelmiszerek forgalmazása
 • az anyag- és energiatakarékosság, az újrafelhasználás és az újrahasznosítás, valamint a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése (kihelyezett műanyagot és papírt szelektáló szemetesek)
 • a média rendszeres tájékoztatása az aktuális eseményekről, a fenntarthatóság népszerűsítése a helyi médiában
 • az egészséges életmódra és a fenntarthatóságra nevelés rendszeresen megjelenik a tanórákon és a tanórákon kívüli foglalkozásokon
 • újrahasznosítható papírhulladékok, a műanyag kupakok és a használt szárazelemek folyamatos és szelektív gyűjtése
 • a természet tiszteletére nevelés
 • környezettudatos magatartás kialakítása a mindennapokban
 • a diákönkormányzat felelősségvállalásának fejlesztése
 • a pedagógusok szakmai képzettségének, módszertani kultúrájának fejlesztése
 • felismertetni a tanulókkal, hogy ők maguk is tehetnek környezetük biztonságosabbá, szebbé, esztétikusabbá tételéért
 • olyan képességek kialakítása a tanulókban, melyek a későbbiekben is elősegítik a természeti és a társadalmi környezet fenntartható működését.

2. Az iskola környezetbarát működésének kialakítása, fenntartása

 • szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása
 • a tantermek és az iskola környezetének tisztán tartása
 • a tantermek zöldítése
 • az iskola körüli zöld területek kialakítása, gondozása
 • madárbarát iskolaudvar kialakítása
 • víz- és energiatakarékosságra való nevelés
 • egészséges iskolabüfé működtetése

3. A környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programok szervezése

 • pályázatok
 • projektnapok
 • versenyek
 • kirándulások 

A tanév során megvalósuló tevékenységek:

 Tevékenység

 Felelős

 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag)

 a tantermekben külön tárolók kialakítása

 ökoiskolai munkacsoport, osztályfőnökök 

 Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag)

 a folyosókon és a tanáriban

 pedagógusok, technikai dolgozók

 Féloldalas papírok gyűjtése és

 újrahasznosítása a tanáriban

 pedagógusok

 Használt elemek visszagyűjtése

 a portánál elhelyezett tárolóban

 technikai dolgozók

 Az ültetett fásszárú növények gondozása osztályszinten  

 a tanév során folyamatosan

 osztályfőnökök, technikai dolgozók

 Madáretetés az iskolaudvaron (madáretető készítése)

 Téli madárvédelemre felkészülés,

 MME Madárbarát Iskola programjainak megismerése

 pedagógusok, technikai dolgozók,

 tanulók, Varga-Kammerhofer Lilla

 Ökológiai faliújság készítése:

 Évszakonként egy felsős osztály az adott hónap

 egyik nevezetes napjához kapcsolódó

 környezet- vagy természetvédelmi

 témájú faliújságot készít

 ökoiskolai munkacsoport (beosztás)
 Felsős osztályfőnökök

 (elkészítés megszervezése) 
 Várhalmi Márta

 „Környezetbarát osztályterem” verseny:

 teremtisztasági verseny kiegészítése felső tagozaton

 környezetbarát szempontokkal

 (szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása,

 zöld növények jelenléte a teremben,

 takarékosság kialakítása, stb.)

 ökoiskolai munkacsoport
 Varga-Kammerhofer Lilla

 Mit tettem a környezetvédelemért?
 faliújság működtetése

 ökoiskolai munkacsoport
 Varga-Kammerhofer Lilla

 Kerékpártároló működtetése az iskolaudvaron

 technikai dolgozók