Aktuális

A Magyar – Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2004 szeptemberében kezdte meg működését a Kínai Népköztársaság és a Magyar Köztársaság szakminisztériumainak megállapodása nyomán Budapest XV. kerületében. Az intézmény fenntartója az OMSZI Nonprofit Kft lett.

Európában egyedülálló módon az oktatás magyar és kínai nyelven folyik, ezért intézményünk a Kínai Népköztársaság részéről kiemelt figyelmet élvez. Iskolánk legfontosabb célkitűzése, hogy a kínai közösség gyermekei számára szeretetteljes iskolai nevelést és a magyar hagyományoknak megfelelő magas színvonalú oktatást biztosítsunk amellett, hogy kínai tanítványaink megőrzik gyökereiket, az otthoni tanterv szerint tanulják anyanyelvüket, valamint megismerkednek a több évezredes, gazdag kínai kultúra alapjaival.

A magyar anyanyelvű szülők felismerték, hogy a következő évtizedekben a kínai nyelv egyre nagyobb szerephez fog jutni Európában és az egész világon, így gyermekük jövőjét biztosíthatják azzal, ha kínaiul taníttatják. A magyar anyanyelvű tanulók számára elérhetővé tesszük a kínai nyelv tanulását, ismerkedést a kultúrával.

Az iskola két tanítási nyelvű helyi tanterv alapján dolgozik. A kínai (anya)nyelven kívül, amit heti 5 órában tanulnak diákjaink, részt vesznek heti 1-2 kínai művészeti órán, és kínaiul folyik az informatika oktatás is.

A kínai nyelvoktatáshoz a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségén keresztül Kínából minden évben minden tanuló számára megkapjuk a kínai anyanyelvi könyveket. Számítástechnikai felszereltségünk, és a korszerű nyelvoktatást segítő interaktív tábláink szintén kínai adományokból származnak.

Az angol nyelvet - második idegennyelvként - a negyedik évfolyamtól kezdve tanítunk órarendi keretben. Délutáni foglalkozások idejében ismerkedhetnek a kisebb diákok az angol nyelvvel, énekkaron fejleszthetik zenei készségüket, a szellemi sportok kedvelői matekguru szakkörön csiszolhatják számolási, logikai készségüket.

Könyvtárunkban szintén kínai támogatás révén komoly kínai irodalmi anyag található, amit a gyerekek lelkesen olvasnak. A könyvtár minden nap nyitva van, a délelőtti órákban könyvtári órák tartására, a kora délutáni órákban pedig tanulóink és tanáraink egyaránt látogathatják.

Iskolánk életének szerves részét képezik a magyar és kínai ünnepekről való megemlékezések. A magyar nemzeti és hagyományos ünnepeken, ill. a Kínai Népköztársaság Nemzeti Ünnepén és a Tavaszünnepen tanulóink minden évben színvonalas műsorral szerepelnek.

Szeretnénk, hogy a ránk bízott gyerekek a magyar és egyetemes kultúrában is minél jártasabbakká váljanak. Ezért visszük osztályainkat színházba, múzeumokba, tanulmányi kirándulásokra.

Kínai diákjaink hozzávetőleg 60 %-a jól beszél magyarul, tehát probléma nélkül tart lépést a magyar nyelvű tananyaggal is. Természetesen azok beszélnek a legjobban, akik már Magyarországon születtek, és magyar nyelvű óvodába jártak. Az újonnan Kínából érkezetteknek intenzív magyar nyelvtanítást szervezünk a magyar mint idegen nyelv emelt óraszámú csoportjainkban.

Az iskola 2020 szeptemberében a 17. tanévét kezdte. 20 osztályunkba 501 tanuló jár, közülük 107 kínai és más anyanyelvű, 394 magyar anyanyelvű tanuló. Különösen az alsóbb évfolyamokon magas a magyar anyanyelvű tanulók aránya, több mint 70%. 

54 fős a tantestület, 38 magyar és 16 kínai anyanyelvű tanár dolgozik az iskolában, közöttük 12 vendégtanár, akit a Kínai Népköztársaság delegál a kínai mint idegen nyelv, és a kínai művészet tanítására.

A kerületi zeneiskolában tanulóink 25 %-a tanul zongorázni, hegedűlni, szintetizátoron vagy fúvós hangszeren zenélni. 2008-tól balett oktatás is folyik intézményünkben.

Tanáraink tehetséggondozó munkája nyomán több tanulmányi verseny előkelő helyezésével dicsekedhetünk. Iskolánk ötödik éve hirdeti és szervezi meg a Budapesten tanuló nem magyar anyanyelvű diákok számára a „Tudok magyarul!” magyar mint idegen nyelv versenyt. A magyar középiskolások „Kínai híd” elnevezésű versenyén diákjaink évek óta kiemelkedően szerepelnek. A kínai nyelvtanulásukról magyar anyanyelvű tanulóink a „Youth Chinese Test” kínai gyermek nyelvvizsgán adnak számot.

Az ELTE Konfuciusz Intézetével megalakulása óta jó kapcsolatunk van.  2011. június 16-án Konfuciusz Tanterem nyílt iskolánkban, amely tovább erősíti a kínai nyelvtanítást, a kínai kultúra megismertetését. 2017 júniusában - a növekvő tanulólétszám, valamint a kínai nyelvtanítás és nyelvtanulás elismeréseként - a Konfuciusz Tanterem önállóvá vált.

2013 októberében Hubei tartomány örökbe fogadott egy osztálytermet az iskolában. A tartomány képviselői azóta több alkalommal tettek látogatást intézményünkben. Az együttműködés során 12 interaktív táblát ajándékoztak az oktatás modernizálása érdekében, valamint kibontakozóban van egy cserediák program, amelynek keretében 2015 tavaszán 16 diák látogatást tett Hubei tartományba. 2016 óta már négy alkalommal a Chan Wu Szövetség kungfu táborában vehettek részt Guangdong tartomány Guangzhou városában tanulóink.

2019 nyarán középiskolás diákjaink közül 25-en észt vettek kínai nyelvtanuló táborban, valamint testvérvárosi programon képviselték Magyarországot.

2014 szeptemberétől iskolánk az angol nyelv még színvonalasabb oktatásáért pályázott a British Council által hirdetett "Kiválóság az angol nyelv oktatásában" címért. A program keretében, a tanítási órák után, kedvezményes áron tanulhatnak különböző nyelvi szinten angolul diákjaink.

2014. november 10-én vehette át az iskola a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátságért Egyesület 2013-ban alapított "Kínai-Magyar barátságért kitüntető díj"-at, mely évente olyan olyan kínai és magyar állampolgárnak, illetve szervezetnek adományozható, akik a magyar-kínai diplomáciai, gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatok terén végzett tevékenységükkel, munkásságukkal hozzájárultak a kétoldali kapcsolatok ápolásához, fejlesztéséhez, illetve, akik a Magyarországon élő kínai nemzetiség nyelvi, tárgyi, szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzése érdekében kimagasló munkát végeztek.

A 2016-os év három jelentős változást hozott iskolánk életében:

Az iskola a nyár végén új épületbe költözött, a XV. kerületi Neptun utcába, amely jelentős felújításon esett át.

Az iskola fenntartója az Észak-Pesti Tankerületi Központ lett.

2016. szeptember 1-jén felmenő rendszerben elindult a gimnáziumi képzés, 25 tanuló kezdte meg/folytatta tanulmányait a 9. évfolyamon. 2017 szeptemberében 31 tanuló kezdte meg a 9. évfolyamon a gimnáziumi képzést. 2018-ban 26 tanuló kezdte meg középiskolai tanulmányait. 2019 szeptemberében 28 9. osztályos diákkal folytatódik felmenő rendszerben a középfokú oktatás. A gimnáziumban tovább folyik emelt szinten (heti 5 órában) a kínai nyelv oktatása: kezdő, haladó, valamint haladó/anynyelvi csoportban. Második idegen nyelvként az angol nyelvet tanulhatják a diákok, heti 4 órában.

A 2019/2020-as tanév mérföldkő volt az iskola életében, első alkalommal került sor rendes érettségi vizsgák letételére az iskolai képzés során. 

 Az első rendes érettségi vizsgát tett gimnáziumi osztály érettségi eredményei  2020.
  tantárgy  szint   létszám    érettségi átlag
iskolai átlag  országos átlag 
 magyar nyelv és irodalom  közép  12 fő   74,08%   4,17  64,43%  3,81  
 magyar mint idegen nyelv közép  7 fő   72,71%   4,29  79,23%  4,50 
 matematika közép 18 fő   72,44%   4,28  51,89%  3,15 
emelt  1 fő   61,00%  5,00  61,63%  4,23 
 történelem közép  19 fő  64,53%   3,84  57,28%  3,45 
 angol nyelv közép 17 fő  78,88%  4,41  58,34%  3,48 
emelt 9 fő   74,44%   5,00  69,28%  4,62 
 kínai nyelv közép 10 fő  94,60%   5,00   adatvédelmi okok miatt nincs adat  
emelt 9 fő   86,44%   5,00  94,88%  5,00 
 informatika közép 5 fő   75,60%   4,20  58,80%  3,52 
 földrajz közép 2 fő  69,00%  4,00  61,23%  3,61 
emelt 1 fő  37,00%   3,00  60,98%  4,34 
 biológia közép 1 fő  54,00%  3,00  53,30%  3,23 
emelt 1 fő  57,00%  4,00  61,18%  4,30 
 összesítve  74,89%   4,37    

 

Középiskolás végzős diákjaink felsőoktatási felvételi eredményei 2020.
 tanuló   felvételt nyert 
 kínai tanuló  ELTE-GTI pénzügy és számvitel (ANA) 
 kínai tanuló  BGE-KVIK kereskedelem és marketing (angol nyelven) ANK 
 kínai tanuló  PPKE-BTK, keleti nyelvek és kultúrák, kínai szak (ANK) 
 kínai tanuló  BGE-KVIK kereskedelem és marketing (angol nyelven) ANK
 kínai tanuló  BGE-KVIK kereskedelem és marketing (angol nyelven) ANK
 kínai tanuló  BME-GTK Gazdálkodás és menedzsment (ANK)
 kínai tanuló  BGE-KVIK kereskedelem és marketing (angol nyelven) ANK
 magyar tanuló   BCE-GTK, gazdaságinformatikus (ANA)
 magyar tanuló  BGE-KKK nemzetközi gazdálkodás(angol nyelven) ANK
 magyar tanuló  BGE-KVIK turizmus-vendéglátás (FNA)
 magyar tanuló  BGE-KVIK turizmus-vendéglátás (FNA)
 magyar tanuló  PPKE-BTK, szociológia (ANA)
 magyar tanuló  PPKE-BTK, szociológia (ANA)
 magyar tanuló  BCE-GTK, gazdaságinformatikus (ANA)
 magyar tanuló  PPKE-BTK Nemzetközi tanulmányok (ANA) 
 Pekingi Egyetem Nemzetközi tanulmányok, ösztöndíjas képzés 
 magyar tanuló  PPKE-BTK keleti nyelvek és kultúrák, kínai szak (ANA)
 magyar tanuló  pótfelvételt nyújt be
 magyar tanuló  nem jelentkezett felsőoktatásba
 magyar tanuló  nem nyert felvételt felsőoktatásba

 

Erdélyi Zsuzsanna

intézményvezető