background
logotype

Ökoiskolai munkaterv

2016/2017. tanév

„Amikor a bölcs ember tanít, akkor irányítja, és nem magával vonszolja tanítványait….,

Megmutatja az utat, de nem viszi őket végig a célig…

Jó tanárnak nevezhetjük azt az embert, aki tanítványait arra bátorítja, hogy saját fejükkel gondolkozzanak.”

Confucius

Megvalósítási időszak:

2016. szeptember 1. – 2017. június 15.

Munkatervünket az iskola Környezeti Nevelési Programja és az ökoiskola kritériumrendszerben vállalt feladataink alapján állítottuk össze.

Az ökoiskolai munkacsoport tagjai: az iskola valamennyi pedagógusa.

Felelősök: Kecsmár Anna, Jónás János, Buzek Tiborné, dr. Szentpétery Lászlóné, Várhalmi Márta.

Célunk a folyamatosan végzett feladatokkal az intézmény pedagógiai programjának megvalósítása, a programunk folyamatos fejlesztése, tökéletesítése, az „Örökös Ökoiskola” követelményrendszerének megfelelése.

Legfontosabb feladatunk a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítása, folyamatos fejlesztése.

1. A megvalósítás lehetőségei, módjai:

 • személyes példamutatás, folyamatos tájékozódás és önképzés
 • a környezet folyamatos szépítése, esztétikus, zöld környezet kialakítása az iskola falain belül, az iskolaudvaron és az iskola közvetlen környékén
 • civil szervezetekkel és ökoiskolákkal való kapcsolattartás
 • részvétel a helyi közéletben
 • az iskolabüfében egészséges, frissen készített élelmiszerek forgalmazása
 • az anyag- és energiatakarékosság, az újrafelhasználás és az újrahasznosítás, valamint a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése
 • a média rendszeres tájékoztatása az aktuális eseményekről, a fenntarthatóság népszerűsítése a helyi médiában
 • az egészséges életmódra és a fenntarthatóságra nevelés megjelenik rendszeresen a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon
 • újrahasznosítható papírhulladékok, a műanyag kupakok és a használt szárazelemek folyamatos és szelektív gyűjtése
 • a természet tiszteletére nevelés
 • a természeti és az épített környezetünk megóvására nevelés
 • környezettudatos szokások kialakítása a mindennapi gyakorlatban
 • alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatban
 • környezettudatos magatartás kialakítása a mindennapokban
 • a diákönkormányzat felelősségvállalásának fejlesztése
 • a pedagógusok szakmai képzettségének, módszertani kultúrájának fejlesztése ezen a területen is, aktív szerepvállalásuk kialakítása és fejlesztése
 • értékmegőrző feladatok megvalósítása
 • felismertetni a tanulókkal, hogy ők maguk is tehetnek környezetük biztonságosabbá, szebbé, esztétikusabbá tételéért

2. Az iskola környezetbarát működésének kialakítása, fenntartása

 • szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása
 • a tantermek és az iskola környezetének tisztán tartása
 • a tantermek zöldítése
 • az iskola körüli zöld területek kialakítása, gondozása
 • madárbarát iskolaudvar kialakítása
 • víz- és energiatakarékosságra való nevelés
 • általános takarékossági elvek működtetése környezetünk védelme érdekében
 • környezetbarát közlekedés tárgyi feltételeinek kialakítása
 • egészséges iskolabüfé működtetése

3. A környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programok szervezése

 • pályázatok
 • kampányok
 • projektnapok
 • versenyek
 • kirándulások

4. Külső kapcsolatok kialakítása partnerintézményekkel

Helyi közösségi kert, Iskolakertekért Hálózat, Jane Goodall Magyarországi Intézet, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, TermészetBÚVÁR Egyesület, ELTE, stb.

5. Célunk az „Örökös Ökoiskola” cím elnyerése.

A környezet-, természet- és egészségvédelemmel kapcsolatos konkrét iskolai programok:

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”

Mahatma Gandhi

Tevékenység Tervezett időpont Felelős
Konténeres papírgyűjtő verseny 2016. ősz, 2017. tavasz Igazgató, gazdasági ügyintéző, osztályfőnökök, technikai dolgozók és szülők
Túra szervezése a Budai hegyekbe

2016. októberben egy szombati napon

2017. tavaszán

Jónás János, a DÖK vezető tanár
Beteg gyermekek támogatása műanyag kupakok gyűjtésével (RIROSZ, a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége) 2016 ősz Buzek Tiborné
DÖK újságírók dokumentációs munkája a beteg gyermekek támogatásáról 2016. Iskolaújság 3. évfolyam 2. szám Jónás János, Buzek Tiborné
Nevelési értekezlet szervezése az iskolakert kialakítása témában 2016. november Erdélyi Zsuzsanna és dr. Szentpétery Lászlóné
Iskolakert tervezése, lehetőségek felmérése (Iskolakertekért Hálózat, Nádland Kft képviselőinek meghívása, felmérések készítése) 2016. ősztől Erdélyi Zsuzsanna és dr. Szentpétery Lászlóné
Az iskola növényeinek gondozása 2016 ősztől Erdélyi Zsuzsanna, technikai dolgozók, dr. Szentpétery Lászlóné
Kutyamenhely támogatása műanyag kupakok gyűjtésével (Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány Tököl) 2016. novembertől a tanév végéig folyamatosan dr. Szentpétery Lászlóné
Klubszoba kialakítása 2017. tavasz

Ökoiskolai munkacsoport, felsős osztályfőnökök, felsős tanulók

Várhalmi Márta

Külső előadók bevonásával ökológiai témájú programok szervezése A tanév folyamán több alkalommal Ökoiskolai munkacsoport
Szemétgyűjtés szervezése az iskola udvarán 2017. tavasztól havonta Ökoiskolai munkacsoport, DÖK, felsős diákok
Természettudományi Múzeum meglátogatása, múzeumpedagógiai foglalkozáson részvétel

2016. ősz

2017. tavasz

Buzek Tiborné

dr. Szentpétery Lászlóné

Fővárosi Állat- és Növénykert meglátogatása 2016. dcember dr. Szentpétery Lászlóné
Rajzpályázat, plakátkészítés az elemgyűjtés népszerűsítésére 2017. február

DÖK, Ökoiskolai munkacsoport, osztályfőnökök

Várhalmi Márta

Békamentés, kirándulás Farmosra a Duna-Ipoly Nemzeti Parkba, a kirándulás előkészítése: Magyarország kétéltűinek megismerése 2017. március vége dr. Szentpétery Lászlóné
Föld napja megünneplése 2017. április 21. dr. Szentpétery Lászlóné
Faültetés osztályonként egy fásszárú növény ültetése az udvaron 2017. április Igazgató, osztályfőnökök, technikai dolgozók
Verseny az újrahasznosítás jegyében 2017. április

Ökoiskolai munkacsoport, felsős osztályfőnökök, felsős tanulók

Várhalmi Márta

Udvartakarítás (pedagógusok, diákok, szülők bevonásával) 2017. május Igazgató, ökoiskolai munkacsoport, osztályfőnökök
Egészségnap 2017. május Szlavek Erika védőnő
Év végi tankönyvvisszagyűjtés 2017. június Igazgató, ökoiskolai munkacsoport, osztályfőnökök

Az egész tanév során folyamatosan megvalósuló tevékenységek:

Tevékenység Felelős
Diákújságírás támogatása Jónás János DÖK vezető tanár
Környezettudatossági felelős választása a DÖK-ben Várhalmi Márta, DÖK
Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag) a tantermekben külön tárolók kialakítása

Ökoiskolai munkacsoport, osztályfőnökök

Várhalmi Márta

Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag) a folyosókon és a tanáriban  pedagógusok, technikai dolgozók
Féloldalas papírok gyűjtése és újrahasznosítása a tanáriban

Ökoiskolai munkacsoport

Várhalmi Márta

Használt elemek visszagyűjtése a portánál elhelyezett tárolóban Ökoiskolai munkacsoport
Az ültetett fásszárú növények gondozása osztályszinten a tanév során Osztályfőnökök, technikai dolgozók

Madáretetés az iskolaudvaron

(madáretető készítése) Téli madárvédelemre felkészülés, MME Madárbarát Iskola programjainak megismerése

Ökoiskolai munkacsoport, technikai dolgozók, tanulók
Ökológiai faliújság készítése: Évszakonként egy felsős osztály az adott hónap egyik nevezetes napjához kapcsolódó környezet- vagy természetvédelmi témájú faliújságot készít

Ökoiskolai munkacsoport (beosztás)

Felsős osztályfőnökök (elkészítés megszervezése) 

Várhalmi Márta

„Környezetbarát osztályterem” verseny: teremtisztasági verseny kiegészítése felső tagozaton környezetbarát szempontokkal (szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, zöld növények jelenléte a teremben, takarékosság kialakítása, stb.)

Ökoiskolai munkacsoport

Várhalmi Márta

Mit tettem a környezetvédelemért?

faliújság működtetése

Ökoiskolai munkacsoport

Várhalmi Márta

Kerékpártároló működtetése az iskolaudvaron Technikai dolgozók

2017  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola