Ökoiskolai munkaterv

2018/2019. tanév

„A természet varázsát ontja bőven.

A fűben, a virágban és a kőben.

Ó nincs a földön olyan silány anyag,

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;

De nincs oly jó, melyben ne volna vész,

 Ha balga módra véle visszaélsz!”

(William Shekaspeare)

Megvalósítási időszak:

2018. szeptember 1. – 2019. június 15.

Munkatervünket az iskola Pedagógiai Programja és az Ökoiskola kritériumrendszerben vállalt feladataink alapján állítottuk össze.

Az ökoiskolai munkacsoport tagjai: az iskola valamennyi pedagógusa.

Felelősök: Kecsmár Anna (alsós munkaközösség vezető), Bak Mónika (humán munkaközösség vezető), Várhalmi Márta (reál munkaközösség vezető), Zátrok Gáborné (DÖK vezető tanár), dr. Szentpétery Lászlónékoiskolai felelős).

Célunk a folyamatosan végzett feladatokkal az intézmény pedagógiai programjának megvalósítása, a programunk folyamatos fejlesztése, tökéletesítése, az „Örökös Ökoiskola” követelményrendszerének megfelelése.

Legfontosabb feladatunk a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítása, folyamatos fejlesztése.

1. A megvalósítás lehetőségei, módjai:

 • személyes példamutatás, folyamatos tájékozódás és önképzés
 • a környezet folyamatos szépítése, esztétikus, zöld környezet kialakítása az iskola falain belül, az iskolaudvaron és az iskola közvetlen környékén
 • civil szervezetekkel és ökoiskolákkal való kapcsolattartás
 • részvétel a helyi közéletben
 • az iskolabüfében egészséges, frissen készített élelmiszerek forgalmazása
 • az anyag- és energiatakarékosság, az újrafelhasználás és az újrahasznosítás, valamint a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése
 • a média rendszeres tájékoztatása az aktuális eseményekről, a fenntarthatóság népszerűsítése a helyi médiában
 • az egészséges életmódra és a fenntarthatóságra nevelés megjelenik rendszeresen a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon
 • újrahasznosítható papírhulladékok, a műanyag kupakok és a használt szárazelemek folyamatos és szelektív gyűjtése
 • a természet tiszteletére nevelés
 • a természeti és az épített környezetünk megóvására nevelés
 • környezettudatos szokások és életvitel kialakítása a mindennapi gyakorlatban
 • alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatban
 • a diákönkormányzat felelősségvállalásának fejlesztése
 • a pedagógusok szakmai képzettségének, módszertani kultúrájának fejlesztése ezen a területen is, aktív szerepvállalásuk kialakítása és fejlesztése
 • értékmegőrző feladatok megvalósítása
 • felismertetni a tanulókkal, hogy ők maguk is tehetnek környezetük biztonságosabbá, szebbé, esztétikusabbá tételéért

2. Az iskola környezetbarát működésének kialakítása, fenntartása

 • szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása
 • a tantermek és az iskola környezetének tisztán tartása
 • a tantermek zöldítése
 • az iskolaudvar zöld területeinek kialakítása, gondozása
 • madárbarát iskolaudvar kialakítása
 • víz- és energiatakarékosságra való nevelés
 • általános takarékossági elvek működtetése környezetünk védelme érdekében
 • környezetbarát közlekedés (kerékpár tároló) tárgyi feltételeinek kialakítása
 • egészséges iskolabüfé működtetése

3. A környezettudatos szemléletet népszerűsítő iskolai programok szervezése

 • pályázatok
 • kampányok, akciók
 • projektnapok, projekthét
 • versenyek, vetélkedők
 • kirándulások, teljesítménytúrák, terepgyakorlatok

4. Külső kapcsolatok kialakítása partnerintézményekkel

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Iskolakertekért Hálózat, Jane Goodall Magyarországi Intézet, TermészetBÚVÁR Egyesület, ELTE, helyi közösségi kert.

5. Célunk az „Örökös Ökoiskola” cím elnyerése és az ökoiskolai kritériumrendszer követelményeinek fenntartása.

 „Amikor a bölcs ember tanít, akkor irányítja, és nem magával vonszolja tanítványait….,

Megmutatja az utat, de nem viszi őket végig a célig…

Jó tanárnak nevezhetjük azt az embert, aki tanítványait arra bátorítja, hogy saját fejükkel gondolkozzanak.”

(Confucius)

A környezet-, természet- és egészségvédelemmel kapcsolatos konkrét iskolai programok

Tevékenység

Tervezett időpont

Felelős

Papírgyűjtő verseny az osztályok között

2018 ősz, 2019 tavasz

szülők, osztályfőnökök, technikai dolgozók

Őszi és tavaszi természetjáró túra szervezése

2018 ősz

Jónás János

Beteg gyermekek támogatása műanyag kupakok gyűjtésével (RIROSZ, a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége)

2016 ősztől folyamatosan

végezzük

Buzek Tiborné

DÖK újságírók folyamatos dokumentációs munkája

4 szám / tanév

Jónás János, Kreutz Gabriella

Iskolakert tervezése, szervezése, megvalósítása, fenntartása

2018 ősztől folyamatos

Erdélyi Zsuzsanna int.vez. és az ökoiskolai munkacsoport, szülők

Az iskola növényeinek gondozása

2018 ősztől folyamatosan

technikai dolgozók, osztályfőnökök, diákok közösségi szolgálat keretében

Kutyamenhely támogatása műanyag kupakok gyűjtésével Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány Tököl

2016 ősztől folyamatosan

zajlik

dr. Szentpétery Lászlóné

Jane Goodall Intézettel közös foglalkozások szervezése: pl. újratáska festés, csimpánz örökbefogadás, főemelősök megismerése, Roots and Shoots csoportalakítás.

2016 óta folyamatosan

történik

osztályfőnökök

dr. Szentpétery Lászlóné

Külső előadók bevonásával ökológiai témájú programok szervezése

A tanév folyamán több alkalommal

Ősszel: Dr. Hajdú Zsanett botanikus, író meghívása

Ökoiskolai munkacsoport

dr. Szentpétery Lászlóné

Szemétgyűjtés szervezése és takarítás az iskola udvarán

ősszel és tavasszal

Ökoiskolai munkacsoport, osztályfőnökök, DÖK, felsős diákok

Természettudományi Múzeum meglátogatása, múzeumpedagógiai foglalkozásokon részvétel

folyamatos

osztályfőnökök

Fővárosi Állat- és Növénykert meglátogatása, Füvészkert felfedezése

folyamatos

osztályfőnökök

Rajzpályázatok, plakátkészítés jeles napok: Állatok világnapja, Kézmosás világnapja, Víz világnapja, stb.

2018. októbertől folyamatosan az aulában elhelyezett paravánokon

Villásek Eleonóra

Békamentés, kirándulás Farmosra a Duna-Ipoly Nemzeti Parkba, a kirándulás előkészítése: Magyarország kétéltű fajainak megismerése

2019 március vége (időjárástól függően)

dr. Szentpétery Lászlóné

Víz világnapja

műsor (rajzpályázat, irodalmi pályázat: a természet megjelenítése a költészetben, a magyar és kínai irodalmi alkotásokban)

2019. március 22.

Kerekesné Porvay Janka, Magdics-Dudás Krisztina vezetésével a 6. évfolyam

Fenntarthatósági témahét (a PontVelem Nonprofit Kft. programsorozatában részvétel)

2019. március 18-22.

osztályfőnökök és szaktanárok

Föld napja

műsor (rajzpályázat, irodalmi pályázat: a természet megjelenítése a költészetben, a magyar és kínai irodalmi alkotásokban)

2019. április 22. 

Buzek Tiborné, Várhalmi Márta

Faültetés osztályonként egy fásszárú (+ lágyszárú) növények ültetése az udvaron

2019 április

osztályfőnökök, technikai dolgozók, Kecskés Levente

egészségnap és sportnap

2019 tavasz

Szlavek Erika védőnő, testnevelők, szaktanárok, meghívott külsős szakemberek

Komplex természettudományos vetélkedő szervezése az ujrahasznosítás jegyében

2019 április

Várhalmi Márta

Év végi tankönyvviszzagyűjtés

2019 június

Nuridsány Judit,

osztályfőnökök

 

Az egész tanév során folyamatosan megvalósuló tevékenységek:

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”

Mahatma Gandhi

Tevékenység

Felelős

Diákújságírás támogatása

Jónás János, Kreutz Gabriella

Környezettudatossági felelős választása a DÖK-ben

Zátrok Gáborné DÖK vezető tanár

Szelektív hulladékgyűjtés : papír, műanyag, elem a tantermekben és a tanáriban külön tárolók kialakítása

Ökoiskolai munkacsoport, osztályfőnökök, technikai dolgozók

Az ültetett fásszárú növények gondozása osztály szinten a tanév során folyamatosan

Osztályfőnökök, technikai dolgozók

Madáretetés az iskolaudvaron

(madáretető készítése technika órákon) Téli madárvédelemre felkészülés, MME Madárbarát Iskola programjainak megismerése

Ökoiskolai munkacsoport, technikai dolgozók, tanulók, szaktanárok, osztályfőnökök

Ökológiai faliújság készítése: Évszakonként és jeles környezetvédelmi ünnepenként egy-egy osztály az adott hónap/évszak egyik nevezetes napjához kapcsolódó környezet- vagy természetvédelmi témájú faliújságot készít és kidekorálja az aulát

Ökoiskolai munkacsoport

osztályfőnökök

„Környezetbarát osztályterem” verseny: teremtisztasági verseny kiegészítése környezetbarát szempontokkal (szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, zöld növények jelenléte a teremben, takarékosság kialakítása, stb.)

alsó tagozatos osztályfőnökök

Mit tettem a környezetvédelemért?

faliújság működtetése a tantermekben

Ökoiskolai munkacsoport

osztályfőnökök

Kerékpártároló működtetése az iskolaudvaron

Technikai dolgozók