Felvétel 9. évfolyamra

Ideiglenes felvételi rangsor 

 0001 tagozatkód

 oktatási azonosító/

 jelige

 elért

 pontszám 

 rangsor 
 72318659582  134  7.
 72427409572  95  29.
 72439633099  102  24.
 72443135557  115  15.
 72445488046  97  25.
 72448426430  108  22.
 72450494554  121  9.
 72455576616  107  23.
 72462061536  94  30.
 72462064654  95  28.
 72462454927  110  21.
 72463967560  112  18.
 72508082285  111  20.
 72509292142  157  1.
 72516362917  119  11.
 72545302488  97  27.
 72995508991  134  6.
 73181320572  86  32.
 73261504412  145  3.
 100XSZEP  116  12.
 ARNI  111  19.
 BOGYÓ  134  5.
 BRITTA1125  114  17.
 CSEN  141  4.
 JANKA2005  97  26.
 LILSZÜCSI  115,5  13.
 PINK PANTHER  94  31.
 SIMIKE  114,5  16.
 SKATING  115,5  14.
 STUCI  132  8.
 TRAKI  120  10.
 ZALANHUN  155  2.
 20040827   elutasított  
 72420265069  elutasított 
 72446746753 elutasított
 72462015112 elutasított
 72466716214 elutasított
 73260182673 elutasított
 73315946041 elutasított
 GIMNÁZIUM elutasított

 

 0002 tagozatkód

 oktatási azonosító/ 

 jelige

 elért

 pontszám 

 rangsor 
 72380169428  60  2.
 72443069282  58  9.
 72454086586  58  7.
 72454087879  57  11.
 72454088259  53  17.
 72454090426  51  19.
 72454091352  58  8.
 72454095736  54  15.
 72522029214  60  6.
 72527650545  60  4.
 ASZTAL027  55  14.
 BIANKA  57  12.
 BOVA  60  5.
 FPETRA04  57  10.
 IRARREF931  60  3.
 LFDESIGNER  60  1.
 NIKÉ  56  13.
 PÉTERCÁR04  48  20.
 REGINA  54  16.
 RICSIKIRÁLY  52  18.
 72376674385 elutasított
 72397075953  elutasított
 72420265069  elutasított
 72436555417 elutasított
 72449101565 elutasított
 72450551543  elutasított 
 72454088464  elutasított
 72508892534  elutasított
 72995508991  elutasított
 73181320572 elutasított
 73253293959  elutasított
 73260182673  elutasított
 73261854107 elutasított
CSOK  elutasított
MAZSI  elutasított
 PILLANGÓ07 elutasított

 

 0003 tagozatkód 

 oktatási azonosító/ 

jelige

elért

 pontszám 

 rangsor 
 72436555417  104   10.
 72454089336  179   1.
 72454091915  111   8.
 72454097632  115  7.
 72454099047  152   2.
 72455418617  106  9.
 72995508991  134   4.
 73181320572   86  14.
 73236510583   88  13.
 73251608469  99  11.
 73262360845  132  5.
 73318097680  129  6.
 ALIZ007  96  12.
 LINDALIU  138  3.
 72420265069   elutasított  
 72988756247   elutasított  
 73153395455   elutasított  
 73250708648   elutasított  
 73255611524   elutasított  
 73260182673 elutasított
 73262923192   elutasított  

Felvételi tájékoztató a 2019/20-as tanévre

Az iskola rövid bemutatása

A Magyar – Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2004 szeptemberében kezdte meg működését a Kínai Népköztársaság és Magyarország szakminisztériumainak megállapodása nyomán Budapest XV. kerületében. Az általános iskolai képzést a 2016/2017-es tanévtől gimnáziumi képzéssel bővítettük, felmenő rendszerben. A kínai nyelvet emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk. Második idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk, heti 4 órában.

A magyar nyelvet nem, vagy kevéssé beszélő külföldi tanulók számára magyar mint idegen nyelv oktatást biztosítunk, így számukra lehetővé válik, hogy magyar nyelv és irodalom helyett magyar mint idegen nyelv tantárgyból tegyenek érettségi vizsgát.

Iskolánk multikulturális szemléletű, mindennapjaink szerves részét képezik a magyar és a kínai ünnepekről való megemlékezések. Ennek elismeréséül 2014. november 10-én vehette át az intézmény a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátságért Egyesület 2013-ban alapított "Kínai-Magyar barátságért kitüntető díj"-át.

Iskolánk 2015-ben elnyerte a British Council által meghirdetett "Kiválóság az angol nyelv oktatásában" címet.

Az intézmény felszereltsége:

-        angol szaktanterem

-        magyar mint idegen nyelv szaktanterem

-        nyelvi labor

-        interaktív táblák

-        tornaterem

Tanórán kívüli tevékenységek:

-        gólyanap

-        sportolási lehetőség

-        ökokirándulások

-        klubdélutánok

-        iskolaújság

Kapcsolatok:

-        diákcsere program kínai partnerintézménnyel

-        kínai nyári tábor

A középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban

 2018.10.20.   Az iskola nyilvánosságra hozza a honlapján a felvételi tájékoztatóját.
 2018.11.12.   9. évfolyamra jelentkezők szüleinek tájékoztató az iskoláról.
 2018.11.12.  Előzetes jelentkezés nyílt napokra.
 2018.11.20-21.   Nyílt napok a 9. évfolyamra jelentkezőknek.
 2018.12.07.  A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára a vizsgát szervező intézménybe.
 2019.01.19.  A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja.
 2019. 01.24.  Pótló központi felvételi vizsga.
 2019.02.19.  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat.
 2019.02.21-03.14.   Szóbeli meghallgatások az iskolába jelentkezőknek.
 2019. 03.21-22.  A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
 2019.04.30.

 A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium megküldi a felvételről  

 vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 2019.06.20.  A felvételt nyert tanulók beiratkozása.

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 2017/18-as tanévre meghirdetett képzései

OM azonosító: 200444

Telephelyi kód: 002

0001-es kód: kezdő kínai nyelvi emelt szintű képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés kezdő szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0001-es kódú, kezdő szintről induló, kínai nyelv emelt szintű képzésének indításával az a célunk, hogy a kínai nyelv iránt érdeklődő diákok megalapozhassák kínai tudásukat. Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik e tárgyból kívánnak középszinten érettségizni.

0002-es kód: haladó kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés haladó szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0002-es kódú, haladó szintről induló kínai nyelv emelt szintű azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik intézményünkben folytatták általános iskolai tanulmányaikat és a kínai nyelvet magas óraszámban kívánják tovább tanulni. Kínai nyelvi tanulmányaik végén pedig emelt szintű érettségi vizsgát kívánnak tenni.

0003-as kód: haladó/anyanyelvi kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés haladó szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0003-as kódú, kínai anyanyelvű tanulók számára emelt szintű nyelvi képzést biztosítunk, magyar nyelvi ismereteik hiánya esetén magyar mint idegen nyelv oktatásban részesülnek, abból érettségi vizsgát tehetnek.

Felvételi követelmények

A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények, a szóbeli meghallgatás és a központi írásbeli felvételi vizsga eredményessége alapján rangsoroljuk.

 Központi felvételi matematikából   50 pont
 Központi felvételi magyarból  50 pont
 Szóbeli meghallgatás  30 pont
 Általános iskolai eredmények  50 pont

A pontok számítása:

 magyar nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 magyar irodalom (7.o. év végi és 8.o. félévi)   10 pont
 történelem (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 matematika (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 idegen nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi) osztályzat   10pont


A 0002-es kódra jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsoroljuk.

Általános iskolai eredmények: 60 pont

A pontok számítása:

 magyar nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 magyar irodalom (7.o. év végi és 8.o. félévi)   10 pont
 történelem (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 matematika (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 angol nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10pont

 szabadon választott természettudományos tárgy 

 (7.o. év végi és 8. o. félévi) osztályzat

 10 pont

Valamint kínai nyelvből legalább 4-es (7. o. év végi és 8. o. félévi) osztályzat.

A felvételi rangsor összeállításánál előfordulhat, hogy több jelentkező azonos pontszámmal rendelkezik. Ilyen esetben a rangsor összeállításánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:

-        Halmozottan hátrányos helyzet

-        Központi magyar felvételi eredmény

-        Központi matematika felvételi eredmény

-        Szóbeli felvételi eredmény