Felvétel 9. évfolyamra

Végleges felvételi jegyzék

Felvételt nyert tanulók listája oktatási azonosítóval

 0001 tagozatkód 
 0002 tagozatkód   0003 tagozatkód 
 72318659582  72368254045  72443069282
 72410239637   72380169428  72454089336
 72431576610  72454082916  72454097632
 72431657192   72454083065  73261857216
 72444890168   72454086586  73318097680
 72462005223   72454087879  
 72502250768  72454091352  
 72509292142  72454095736  
 72516362917  72454096125  
 73261504412  72454102071  
 72454102732  
   72522029214  

 


Felvételi tájékoztató a 2019/20-as tanévre

Az iskola rövid bemutatása

A Magyar – Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2004 szeptemberében kezdte meg működését a Kínai Népköztársaság és Magyarország szakminisztériumainak megállapodása nyomán Budapest XV. kerületében. Az általános iskolai képzést a 2016/2017-es tanévtől gimnáziumi képzéssel bővítettük, felmenő rendszerben. A kínai nyelvet emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk. Második idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk, heti 4 órában.

A magyar nyelvet nem, vagy kevéssé beszélő külföldi tanulók számára magyar mint idegen nyelv oktatást biztosítunk, így számukra lehetővé válik, hogy magyar nyelv és irodalom helyett magyar mint idegen nyelv tantárgyból tegyenek érettségi vizsgát.

Iskolánk multikulturális szemléletű, mindennapjaink szerves részét képezik a magyar és a kínai ünnepekről való megemlékezések. Ennek elismeréséül 2014. november 10-én vehette át az intézmény a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátságért Egyesület 2013-ban alapított "Kínai-Magyar barátságért kitüntető díj"-át.

Iskolánk 2015-ben elnyerte a British Council által meghirdetett "Kiválóság az angol nyelv oktatásában" címet.

Az intézmény felszereltsége:

-        angol szaktanterem

-        magyar mint idegen nyelv szaktanterem

-        nyelvi labor

-        interaktív táblák

-        tornaterem

Tanórán kívüli tevékenységek:

-        gólyanap

-        sportolási lehetőség

-        ökokirándulások

-        klubdélutánok

-        iskolaújság

Kapcsolatok:

-        diákcsere program kínai partnerintézménnyel

-        kínai nyári tábor

A középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban

 2018.10.20.   Az iskola nyilvánosságra hozza a honlapján a felvételi tájékoztatóját.
 2018.11.12.   9. évfolyamra jelentkezők szüleinek tájékoztató az iskoláról.
 2018.11.12.  Előzetes jelentkezés nyílt napokra.
 2018.11.20-21.   Nyílt napok a 9. évfolyamra jelentkezőknek.
 2018.12.07.  A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára a vizsgát szervező intézménybe.
 2019.01.19.  A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja.
 2019. 01.24.  Pótló központi felvételi vizsga.
 2019.02.19.  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat.
 2019.02.21-03.14.   Szóbeli meghallgatások az iskolába jelentkezőknek.
 2019. 03.21-22.  A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
 2019.04.30.

 A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium megküldi a felvételről  

 vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 2019.06.20.  A felvételt nyert tanulók beiratkozása.

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 2017/18-as tanévre meghirdetett képzései

OM azonosító: 200444

Telephelyi kód: 002

0001-es kód: kezdő kínai nyelvi emelt szintű képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés kezdő szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0001-es kódú, kezdő szintről induló, kínai nyelv emelt szintű képzésének indításával az a célunk, hogy a kínai nyelv iránt érdeklődő diákok megalapozhassák kínai tudásukat. Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik e tárgyból kívánnak középszinten érettségizni.

0002-es kód: haladó kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés haladó szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0002-es kódú, haladó szintről induló kínai nyelv emelt szintű azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik intézményünkben folytatták általános iskolai tanulmányaikat és a kínai nyelvet magas óraszámban kívánják tovább tanulni. Kínai nyelvi tanulmányaik végén pedig emelt szintű érettségi vizsgát kívánnak tenni.

0003-as kód: haladó/anyanyelvi kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés haladó szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 0003-as kódú, kínai anyanyelvű tanulók számára emelt szintű nyelvi képzést biztosítunk, magyar nyelvi ismereteik hiánya esetén magyar mint idegen nyelv oktatásban részesülnek, abból érettségi vizsgát tehetnek.

Felvételi követelmények

A jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények, a szóbeli meghallgatás és a központi írásbeli felvételi vizsga eredményessége alapján rangsoroljuk.

 Központi felvételi matematikából   50 pont
 Központi felvételi magyarból  50 pont
 Szóbeli meghallgatás  30 pont
 Általános iskolai eredmények  50 pont

A pontok számítása:

 magyar nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 magyar irodalom (7.o. év végi és 8.o. félévi)   10 pont
 történelem (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 matematika (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 idegen nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi) osztályzat   10pont


A 0002-es kódra jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsoroljuk.

Általános iskolai eredmények: 60 pont

A pontok számítása:

 magyar nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 magyar irodalom (7.o. év végi és 8.o. félévi)   10 pont
 történelem (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 matematika (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10 pont
 angol nyelv (7.o. év végi és 8.o. félévi)  10pont

 szabadon választott természettudományos tárgy 

 (7.o. év végi és 8. o. félévi) osztályzat

 10 pont

Valamint kínai nyelvből legalább 4-es (7. o. év végi és 8. o. félévi) osztályzat.

A felvételi rangsor összeállításánál előfordulhat, hogy több jelentkező azonos pontszámmal rendelkezik. Ilyen esetben a rangsor összeállításánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:

-        Halmozottan hátrányos helyzet

-        Központi magyar felvételi eredmény

-        Központi matematika felvételi eredmény

-        Szóbeli felvételi eredmény