background
logotype

Végleges felvételi jegyzék

0001 Tanulmányi terület

 oktatási azonosító 
 72372126364
 72370459021
 72351017662
 72350367058
 72361026665
 72366606194
 72354566004

0002 Tanulmányi terület

 oktatási azonosító 
 72368254466
 72376678553
 72368252327
 72302572837
 72368255937
 72368253727
 72326663445
 72368261362
 72368256952
 72345915269
 72368258652

0003 Tanulmányi terület

 oktatási azonosító 
 72368259426
 73073088646
 71632767764
 72302578160

Az intézmény egy gimnáziumi osztályt indít a három tanulmányi területre jelentkezett tanulókból.  


Felvételi tájékoztató a 2018/19-es tanévre

Kedves Szülők és Tanulók!

Szeretettel köszöntjük a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános iskola és Gimnázium közösségének nevében.

Az iskola rövid bemutatása

A Magyar – Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2004 szeptemberében kezdte meg működését a Kínai Népköztársaság és Magyarország szakminisztériumainak megállapodása nyomán Budapest XV. kerületében. Az általános iskolai képzést a 2016/2017-es tanévtől gimnáziumi képzéssel bővítettük, felmenő rendszerben. A kínai nyelvet, az általános iskolában megszokott módon, emelt szinten, heti 5 órában tanítjuk. Második idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk, heti 4 órában.

A magyar nyelvet nem, vagy kevéssé beszélő tanulók számára magyar mint idegen nyelv oktatást biztosítunk, így számukra lehetővé válik, hogy magyar nyelv és irodalom helyett magyar mint idegen nyelv tantárgyból tegyenek érettségi vizsgát.

Iskolánk multikulturális szemléletű, mindennapjaink szerves részét képezik a magyar és kínai ünnepekről való megemlékezések. Ennek elismeréséül 2014. november 10-én vehette át az intézmény a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátságért Egyesület 2013-ban alapított "Kínai-Magyar barátságért kitüntető díj"-at.

Iskolánk nyolcadik éve hirdeti és szervezi meg a Budapesten tanuló nem magyar anyanyelvű diákok számára a „Tudok magyarul!” magyar mint idegen nyelv versenyt. A magyar középiskolások „Kínai híd” elnevezésű versenyén diákjaink évek óta kiemelkedően szerepelnek. A kínai nyelvtanulásukról magyar anyanyelvű tanulóink a „Youth Chinese Test” kínai gyermek nyelvvizsgán, valamint a HSK kínai nyelvvizsgán adnak számot.

Tanulóink számára – cserediák programunk keretében – lehetőség nyílik Kínába utazni, nyelvgyakorlás és a kultúra megismerése céljából.

Iskolánk 2015-ben elnyerte a British Council által meghirdetett "Kiválóság az angol nyelv oktatásában" címet. 

 

A középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban

 2017.10.09.   Az iskola nyilvánosságra hozza a honlapján a felvételi tájékoztatóját.
 2017.11.10.

 Jelentkezési határidő nyílt napokra. 

 2017.11.13.   9. évfolyamra jelentkezők szüleinek tájékoztató az iskoláról.
 2017.11.21-22.   Nyílt napok a 9. évfolyamra jelentkezőknek.
 2018.02.19.  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat.
 2018.02.22-03.13.   Szóbeli meghallgatások az iskolába jelentkezőknek (Nem szóbeli felvételi!)
 2018.04.20.

 A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium megküldi a felvételről  

 vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 2018.06.21.  A felvételt nyert tanulók beiratkozása.

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 2017/18-as tanévre meghirdetett képzései

OM azonosító: 200444

Telephelyi kód: 001

001-es kód: kezdő kínai nyelvi emelt szintű képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés kezdő szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 001-es kódú, kezdő szintről induló, kínai nyelv emelt szintű képzésének indításával az a célunk, hogy a kínai nyelv iránt érdeklődő diákok megalapozhassák kínai tudásukat. Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik e tárgyból kívánnak középszinten érettségizni.

002-es kód: haladó kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés haladó szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 002-es kódú, haladó szintről induló kínai nyelv emelt szintű azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik intézményünkben folytatták általános iskolai tanulmányaikat és a kínai nyelvet magas óraszámban kívánják tovább tanulni. Kínai nyelvi tanulmányaik végén pedig emelt szintű érettségi vizsgát kívánnak tenni.

003-as kód: haladó/anyanyelvi kínai nyelvi emelt szintű 4 évfolyamos képzés. A kínai nyelvet a 4 év folyamán heti 5 órában oktatjuk. A képzés haladó szinten indul. Második idegen nyelv az angol nyelv, a 4 év folyamán heti 4 órában tanítjuk.

A 003-as kódú, kínai anyanyelvű tanulók számára emelt szintű nyelvi képzést biztosítunk, magyar nyelvi ismereteik hiánya esetén magyar mint idegen nyelv oktatásban részesülnek, abból érettségi vizsgát tehetnek.

2018  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola