background
logotype

Nyitott kapuk leendő első osztályosok szüleinek:

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium a 2018/2019-es tanévre is 2 napközi-otthonos munkarendű osztályt indítását tervezi az 1. évfolyamon. A beiskolázási eljárás három szakaszból áll.

A felvételi eljárás első szakasza:

„Nyitott kapuk”, a leendő első osztályosok szüleinek tartott tájékoztató az iskoláról:

 • Változás! 2018. február 22. és március 12. 17.00 órától.

„Nyitott kapuk”, a leendő első osztályosok szüleinek tartott bemutató órák:

 • 2018. február 27.
 • 2018. március 6.
 • 2018. március 13.
 • 2018. március 20.

A felvételi eljárás második szakasza:

A kitöltött jelentkezési lap személyesen történő leadása az iskola titkárságán. Kérjük óvodai vagy nevelési tanácsadó pedagógiai jellemzésének csatolását a jelentkezéshez.

A jelentkezések leadásának határideje: 2018. március 26.

Ismerkedés a leendő első osztályosokkal és szüleikkel előre egyeztetett időpontokban a következő napokon:

 • 2018. március 2. 14.00 – 17.00 óra között
 • 2018. március 9. 14.00 – 17.00 óra között
 • 2018. március 23. 14.00 – 17.00 óra között
 • 2018. március 28. 14.00 – 17.00 óra között  

Az ismerkedésre kérjük, a gyermekek hozzanak magukkal színes ceruzát!

A felvételi eljárás harmadik szakasza a beiratkozás, 2018. április 12-13-án 8-19 óráig lesz.

Az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • a gyermek 5 éves státuszigazolása (óvodából/védőnőtől);
 • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája;
 • a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:
 • óvodai szakvélemény,
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a szakértői bizottság szakértői véleménye;
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
 • regisztrációs igazolás, vagy
 • tartózkodási kártya, vagy
 • állandó tartózkodási kártya
 • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról letöltés;
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről letöltés;
 • nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról letöltés;
 • Diákigazolvány igényléséhez az okmányiroda által kiadott NEK azonosítót tartalmazó igazolás.

Jelentkezési lap letölthető itt.

2018  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola