background
logotype

Nyitott kapuk leendő első osztályosok szüleinek:

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 2017/2018-as tanévre is napközi-otthonos munkarendű osztályt indít az 1. évfolyamon. A felvételi eljárás három szakaszból áll.

A felvételi eljárás első szakasza:

„Nyitott kapuk”, a leendő első osztályosok szüleinek tartott tájékoztató az iskoláról:

 • 2017. február 20. és március 6. 17.00 órától.

„Nyitott kapuk”, a leendő első osztályosok szüleinek tartott bemutató órák:

 • 2017. február 21.
 • 2017. március 7.
 • 2017. március 21.

A felvételi eljárás második szakasza:

A kitöltött jelentkezési lap személyesen történő leadása az iskola titkárságán. Kérjük óvodai vagy nevelési tanácsadó pedagógiai jellemzésének csatolását a jelentkezéshez.

A jelentkezések leadásának határideje: 2017. március 24.

Ismerkedés a leendő első osztályosokkal és szüleikkel előre egyeztetett időpontokban a következő napokon:

 • 2017. március 10. 14.00 – 17.00 óra között
 • 2017. március 17. 14.00 – 17.00 óra között
 • 2017. március 24. 14.00 – 17.00 óra között 

Az ismerkedésre kérjük, a gyermekek hozzanak magukkal színes ceruzát!

A felvételi eljárás harmadik szakasza a beiratkozás, amely 2017. április 20-21-én lesz, 8.00-19.00-ig.

Az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • a gyermek 5 éves státuszigazolása (óvodából/védőnőtől);
 • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája;
 • a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:
 • óvodai szakvélemény,
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye;
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
 • regisztrációs igazolás, vagy
 • tartózkodási kártya, vagy
 • állandó tartózkodási kártya
 • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról letöltés;
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről letöltés;
 • nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról letöltés;
 • Diákigazolvány igényléséhez az okmányiroda által adott NEK azonosítót tartalmazó igazolás.

Jelentkezési lap letölthető itt.

2017  Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola